Situationen för hasardspel i Indien liknar den i USA. I allmänhet är hasardspel förbjudet i hela landet, men regeringarna i enskilda stater kan stifta lämpliga lagar och legalisera vissa spel efter eget gottfinnande. Onlinepoker tas vanligtvis ut ur spelområdet, erkänns som ett skicklighetsspel och överförs till en juridisk position.

Men den här situationen fungerar än så länge bara i ett fåtal av de 36 administrativa divisionerna i Indien . Det vill säga, i de flesta av dem får svartamarknadsmagnater inkomster från spel. Det är detta problem som Law Commission of India uppmärksammade i sin senaste rapport. Detta är ett särskilt organ under landets regering, som är engagerat i utvecklingen av frågor om rättsliga reformer.

Dokumentet med titeln "Legal Framework: Gambling and Sports" anger följande:

"Eftersom det är omöjligt att helt förhindra den svarta marknadens arbete, är effektiv reglering av spelmarknaden fortfarande det enda genomförbara alternativet."

Dokumentet föreskriver också separation av "billigt" och " dyra” spel för medborgare med olika ekonomiska möjligheter och fasta gränser för medel som de kan spendera på spel .

Rapporten är av rådgivande karaktär, men är det första stora steget för ett land med mer än en miljard invånare mot en allmän reglering av onlinespelmarknaden.