The Stars Group, ägaren till PokerStars , publicerade en rapport om finansiell aktivitet för det första kvartalet av innevarande år.

Uppmärksamheten på deras resultat drevs inte bara av företagets ledande position på spelmarknaden, utan också av det faktum att det var under denna period som Th e Stars Group har förvärvat två bookmakers: brittiska Sky Betting & Gaming och australiensiska CrownBet. I företagets pokerdivision är den främsta innovationen under första kvartalet 2018 lanseringen av Europool mellan Frankrike och Spanien.

Stars Groups totala intäkter är 393 miljoner USD, en ökning med 24 % jämfört med föregående år. -år. Kasino- och spelintäkter ökade med 55 % på en gång till 135 miljoner dollar.

PokerStars, som står för mer än 60 % av innehavets vinst, inbringade 246 miljoner dollar under första kvartalet, vilket är 12 % mer än år 2017. Enligt experter, om dessa trender fortsätter, kan rummet ge sina ägare mer än en och en halv miljard dollar i inkomst i år.

Mängden insättningar som Starzy attraherade under de första tre månaderna av 2018 uppgick till till 353 miljoner dollar. Denna siffra är nästan 26 % mer än förra året. En av anledningarna till deras tillväxt var ökningen av antalet nya registreringar, eftersom PokerStars.es började acceptera spelare som inte är medborgare i Spanien.

Stars Groups VD Rafi Ashkenazi noterade att den stabila tillväxten av företaget visar riktigheten av dess valda policy.