Användarvillkor

Allmän information

Положения и Условия ( "Avtal" ) styr pokercasinobonus.ses webbplats och styr användningen av och åtkomsten till webbplatsen och dess tjänster. Genom att fortsätta vara på sidan garanterar du att du har läst, förstått och accepterat villkoren i detta avtal. Avtalet är ett bindande avtal mellan dig och pokercasinobonus.se-webbplatsen, oavsett din registrering på vår webbplats. När vi säger "vi" , "oss" eller "Webbplats"  в Условиях использования, мы имеем в виду веб-сайт  «pokercasinobonus.se» .

Соглашение применимо к каждому посетителю, пользователю, и другим, у кого есть доступ к Услугам Сайта (далее в Соглашении —  "Besökare" ).

Informationsskydd

Мы организуем защиту и хранение персональных данных, которые мы получаем от пользователей. Подробнее о защите данных можно прочитать в  Sekretesspolicy Webbplatsen.

Upphovsrättsinnehavares rättigheter

Allt material som publiceras på pokercasinobonus.se-webbplatsen (annat än inlämnad av användaren), inklusive, utan begränsning, bilder, fotografier, grafik, animationer, video, ljud och text ( "Webbplatsinnehåll" ) tillhör pokercasinobonus.se och/eller dess licensgivare och är skyddade av upphovsrätt. Genom detta avtal godkänner du att du genom att använda pokercasinobonus.se och någon tjänst på webbplatsen inte får några rättigheter till innehållet på webbplatsen, eller någon del av den. Kopiering och/eller modifiering av hela eller delar av innehållet på webbplatsen, i synnerhet för kommersiella eller marknadsföringsändamål, kräver skriftligt tillstånd från pokercasinobonus.se. Att göra eller distribuera kopior (sparade eller utskrivna) av åsikter, vittnesmål eller andra uttalanden för personligt, icke-kommersiellt bruk är tillåtet förutsatt att länkarna inte manipuleras eller tas bort. All annan kopiering, modifiering, distribution eller publicering av material från webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från pokercasinobonus.se är förbjuden.

Skydd av varumärken

pokercasinobonus.se-märken och logotyper är varumärken. Användning eller visning av dessa varumärken utan skriftligt tillstånd från pokercasinobonus.se är förbjudet. Information på webbplatsen ska inte tolkas som att den ger en underförstådd, avsiktlig eller någon annan rätt att använda något av pokercasinobonus.se-märkena utan föregående skriftligt medgivande från pokercasinobonus.se.

Användarinnehåll

Du bekräftar, Användare som lägger upp material på webbplatsen är själva ansvariga för alla åsikter, råd, texter, videor, bilder (inklusive länkar till foton eller bifogade via URL) och annat material ( " Innehåll" ). Вы признаете, что pokercasinobonus.se не обязан проверять весь пользовательский контент.  Соответственно pokercasinobonus.se не несет ответственности за весь Контент или его Части, размещенный пользователями или третьими лицами на сайте.

Ett obligatoriskt villkor för att publicera innehåll på webbplatsen är innehavet av alla rättigheter till det publicerade innehållet . Publicering av användargenererat innehåll är också möjligt efter att ha erhållit tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att publicera relevant innehåll på webbplatsen.

Webbplatsen använder postmodereringsläge.

Genom att publicera innehåll , beviljar du alla licenser och rättigheter till pokercasinobonus.se vid kopiering, distribution, offentlig visning, modifiering, anpassning, användning för kommersiella och andra ändamål av detta innehåll, utan att kräva någon ersättning från dig eller från tredje part (förutom i fall av tidigare skriftligt avtal mellan dig och pokercasinobonus.se). Du samtycker härmed till att avsäga dig alla rättigheter till innehållet som kan erhållas av dig eller tredje part enligt Copyright Act från 1991 eller någon annan liknande lag i andra jurisdiktioner. Du samtycker också till att pokercasinobonus.se har obegränsad rätt (men inte skyldighet) att vägra att acceptera eller ta bort innehåll från en användare om pokercasinobonus.se anser att en sådan åtgärd är nödvändig. Du samtycker till att pokercasinobonus.se har full rätt att avsluta ditt konto om inget innehåll har publicerats på 6 månader.

Du förstår och samtycker till att förlust eller skada av något slag som kan uppstå vid användning av någon Innehåll som du skickar, laddar upp, laddar ner, publicerar, överför, visar eller på annat sätt distribuerar genom din användning av webbplatsen och någon tjänst, är enbart ditt ansvar. pokercasinobonus.se ansvarar inte för någon offentlig visning eller missbruk av ditt innehåll. Du förstår och erkänner att du kan utsättas för felaktigt, obscent eller stötande innehåll och samtycker till att Poker.com inte ska hållas ansvarigt för eventuella skador som du tror har uppstått från sådant innehåll.

All interaktion mellan pokercasinobonus.se-användare är användarnas eget ansvar.

pokercasinobonus.se förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att övervaka tvister mellan användare.

Поведение зарегистрированных пользователей

Du är ansvarig för all information som överförs via pokercasinobonus.se och de följder som uppstår. Du samtycker till att inte använda webbplatsen och dess tjänster för att:

  • Förmedla information som gör intrång i tredje parts upphovsrätt eller immateriella rättigheter.
  • Distribution av pornografiska, omoraliska, oärliga eller olagliga ändamål . Allt förtal eller annat oärligt, misskrediterande av någons heder och värdighet eller olagligt innehåll är också förbjudet. Det är förbjudet att posta och överföra extremistiska och/eller förbjudna grupper, samt information av antikonstitutionellt innehåll. Brott mot villkoren i detta avtal av dig eller en tredje part å dina vägnar eller med ditt tillstånd leder till blockering av ditt konto och begränsning av åtkomst till Tjänsterna på webbplatsen. pokercasinobonus.se har rätt att kräva ersättning som ett gottgörelse för avtalsbrott.
  • Förbjudet att lansera reklamutskick av något slag.
  • Skicka inte innehåll till pokercasinobonus.se som innehåller mjukvara, applikationer, program eller "virus" som skadar eller begränsar funktionaliteten hos hårdvaran eller mjukvaran hos pokercasinobonus.se eller andra deltagare.
  • Vid registrering, vänligen tillhandahåll endast tillförlitlig och otvetydigt tolkad information. Registrera dig inte under falskt namn.
  • Förolämpa inte eller på annat sätt trakassera andra användare.
  • Försök inte få obehörig åtkomst till pokercasinobonus.ses tjänster, data, nätverk eller system .
  • Delta inte i aktiviteter som kränker andras integritet eller äganderätt.

pokercasinobonus.se förbehåller sig rätten att diskvalificera användare på permanent eller kortvarig basis för kränkningar av detta avtal eller av någon annan anledning som pokercasinobonus.se anser vara giltiga skäl för olämplig användning av webbplatsen.

Rättigheter att använda tjänsten

Du får inte använda tjänsten om du är under laglig ålder för att ingå ett juridiskt bindande avtal med pokercasinobonus.se, eller om du är en person som har tillåtelse att använda tjänsten i enlighet med lagarna i det land där du permanent bor eller från vilket du använder tjänsten. tjänster. I enlighet med tillämplig lag kan pokercasinobonus.se, efter eget gottfinnande, vägra att tillhandahålla tjänster till någon person eller enhet och ändra sina kriterier när som helst.

Självuteslutning

Vi strävar efter att förebygga spelproblem efter bästa kunskap och förmåga. Om du deltar i en speloperatörs kampanj och har en självuteslutningsstatus hos en annan speloperatör, rapportera omedelbart din status till webbplatsen vars kampanj du deltar i. Kontakta oss och rapportera din självuteslutning från spel om din e-post finns i pokercasinobonus.se-databasen. Vi kommer att ta bort din information från alla databaser vi kontrollerar så snart som möjligt.

Länkar till tredje parts webbplatser

Poker.com kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Alla länkar publiceras endast för användarnas bekvämlighet. Användare accepterar åtkomst via en länk till externa Internetresurser på egen risk. Innan du läser informationen om sådana resurser rekommenderar vi att du läser användarvillkoren för webbplatsen, integritetspolicyn och andra policyer som publiceras på webbplatsen. pokercasinobonus.se ansvarar inte för informationen på sådana webbplatser. Du fritar oss från allt ansvar som kan uppstå från användningen av en tredje parts webbplats.

Ansvarsbegränsning

pokercasinobonus.se strävar efter att kontrollera informationen som publiceras på webbplatsen för relevans och noggrannhet. Portalens redaktörer kan dock inte garantera att den publicerade informationen är fullständigt oklanderlig. Vi kan inte hållas ansvariga för de tjänster vi erbjuder som agenter för tredje part eller för någon aspekt av relationen mellan dig och en tredje part. pokercasinobonus.se ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden och förbehåller sig rätten att göra ändringar i information, specifikationer och beskrivningar av någon av de listade tjänsterna. Du samtycker till att webbplatsen och tjänsten tillhandahålls under de villkor som beskrivs ovan, inklusive eventuella fel, och utan garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda.

pokercasinobonus.se gör vidare inget representationer om lämpligheten för ett visst syfte för alla produkter eller tjänster som publiceras på webbplatsen. pokercasinobonus.se garanterar inte att tjänsten kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att data och innehåll som erhålls via webbplatsen och någon tjänst kommer att vara korrekt, tillförlitlig eller att tjänsten kommer att vara tillgänglig på en oavbruten, säker eller felfri grund. Vi strävar dock alltid efter att korrigera upptäckta fel så snart som möjligt efter att felaktigheten blivit känd. Du bekräftar och samtycker till att du använder webbplatstjänsterna på egen risk.

DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT pokercasinobonus.se INTE SKA VARA ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER PUNITIVA SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UTAN BEGRÄNSNING AV DATA OCH ANVÄNDNING AV DATA SKADOR (ÄVEN OM pokercasinobonus.se HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADA) SOM RESULTAT AV:

(1) ANVÄNDNING AV ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÅGON TJÄNST;

(2) СТОИМОСТИ ЗАМЕНЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ УСЛУГ, ЛИБО СООБЩЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С ПОМОЩЬЮ СЛУЖБЫ;

(3) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER MODIFIKATION AV DIN KOMMORATION;| |237(4) UTTALANDE ELLER UPPförande från NÅGON TREDJE PART ELLER GRUPP AV TJÄNSTER;

(4) ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ЛИБО ГРУППЫ УСЛУГ;

(5) NÅGRA ANDRA FRÅGOR SOM HELST TILL TJÄNSTEN. Denna ansvarsbegränsning gäller endast i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

Brott

Meddela oss om du är medveten om ett brott mot detta avtal med формы обратной связи .

Ändringar av tjänsterna och detta avtal

Poker.com förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, sina tjänster på när som helst utan förvarning. Du samtycker till att pokercasinobonus.se inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller avbrytande av tjänsterna eller driften av tjänsten. pokercasinobonus.se har rätt att ändra villkoren i detta avtal när som helst. Ändrade villkor i Avtalet publiceras alltid på Webbplatsen. Fortsatt användning av webbplatstjänsterna efter sådana ändringar innebär automatiskt att du accepterar de nya villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner någon av dessa villkor, använd inte eller gå in på (eller fortsätt att komma åt) webbplatsen

Allmänna villkor

Detta avtal, Политика Безопасности och alla andra juridiska meddelanden som publiceras på pokercasinobonus.ses webbplats utgör hela avtalet mellan Användare och pokercasinobonus.se i förhållande till användningen av webbplatsen och tjänsterna.

Om någon bestämmelse i detta avtal ska anses ogiltig av en domstol med behörig jurisdiktion, ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i detta avtal, som ska förbli i full kraft och verkan. Inget avstående från detta avtal ska tolkas som ett ytterligare eller permanent avstående från sådana eller andra villkor. pokercasinobonus.ses underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse enligt detta avtal ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Detta avtal ska styras av Gibraltars lagar, utan hänsyn till dess lagkonfliktprinciper, och alla tvister som uppstår ur detta avtal ska uteslutande föras i Gibraltars domstolar.

pokercasinobonus.se har rätt att föra användaren i någon annan domstol med behörig jurisdiktion, samt att inte acceptera rättstvister i en eller flera jurisdiktioner. För att överlåta eller överföra användarens rättigheter eller skyldigheter till tredje part enligt detta avtal krävs ett skriftligt medgivande från pokercasinobonus.se. pokercasinobonus.se kan överlåta detta avtal helt eller delvis efter eget gottfinnande.

(c) 2020 pokercasinobonus.se. Alla rättigheter förbehålls. Positionen eller åsikten hos pokercasinobonus.se-redaktörerna kan skilja sig från författarnas åsikter som publicerats på sajten.