Spela poker – inte bara samla kombinationer , men också rivalitet i auktionen. Deltagarna kan fatta olika beslut: höja och utjämna satsningar, lägga kort eller hoppa över en tur. Att höja är den mest aggressiva åtgärden i poker. Nybörjare använder det inte i utdelningar utan det är ökningen som anses vara det mest korrekta beslutet på distans. För att börja vinna oftare måste du lära dig hur du höjer korrekt, identifiera lämpliga situationer för ett aggressivt spel.

Höjning är en retursatsning med en ökning. Denna åtgärd kommer att hjälpa budgivaren att öka potten, tvinga motståndare att lägga sig på floppen och spela en bluff.

Regler för att höja i poker

Att spela en aggressiv strategi beror på limiten strukturen i pokerdisciplinen. Storleken på höjningen skiljer sig åt i olika typer av det populära kortspelet.


Få en gratis pokerkurs. Starthandsdiagram och cool mjukvara som present till varje elev.

— Du kommer att bilda en stark pokerbas
— Du kommer att lära dig hur man arbetar med programvara
— Lär dig strategier för varje steg i spelet

I klassen kommer coachen att skapa en individuell utvecklingsplan för dig.
Välj din kurs och lämna en förfrågan!

I onlinepoker kan du inte bryta mot reglerna. Programvaran kontrollerar utbudet av insatser och överensstämmelse med alla begränsningar.

Höjning med Ace-Jack

Nybörjare gör misstag när de spelar live på kasinon. För att sluta göra dem måste du behärska reglerna för att höja. Detta är en användbar färdighet även för pokerspelare som endast besöker onlinerum.

I limit discipliner

I limit poker topp och botten är insatserna lika. Spelaren kan höja med ett visst antal marker. Preflop och flopp satsningar och höjningar är samma storlek, men dubbel storlek på turn och river.

I ett $1/2 bordsspel kan du satsa $1 på de två första gatorna och $2 på sista stadierna av handen. I limit-discipliner kan du inte höja mer än tre gånger i en handelsrunda.

I pot-limit-discipliner

Reglerna för denna typ av poker begränsar minimiinsatsen till BB. Därför är den minsta höjningen lika med synet från den föregående med stora mörken. Det är svårare att hantera den maximala avkastningshöjningen i pot-limit-discipliner. Höjningen beräknas med följande formel: total pott + sista insatsbelopp + pengar som behövs för att syna.

I no-limit poker

I no-limit-spel måste returhöjningen vara större än storleken på BB och den sista insatsen. För att börja höja på den första gatan måste du syna insatsen och sedan lägga till minst en big blind till. Då kommer den sista insatsen att motsvara 2BB. I no-limit poker finns det ingen maximal höjningsstorlek. Spelare kan gå all-in.

Sorter och villkor

En höjning i poker är inte bara en returhöjning. Tekniken har många varianter som är effektiva i vissa faser av spelet. För att kunna använda din hand aggressivt måste du överväga situationen vid bordet, utbudet av motståndare, stackstorlek och position.

Öppen höjning

Denna term hänvisar till en spelares tillträde till auktionen med höjning. En open-raise är den första handlingen på startgatan. Endast persiennerna ingår i handen. Motståndarnas statistik för öppen höjning kan ses i RFI-spåraren.

Isoleringshöjning

Om en eller flera spelare synar stora mörken och sedan deltagaren höjer är detta en isoleringshöjning . Med teknikens namn är det tydligt att den används för att minska antalet motståndare. Pokerspelaren isolerar en svag motståndare för att bara lämna en person att spela (det blir lättare att ta potten).

Reraise

Ett svar på en motståndares höjning. Tekniken används för att öka storleken på potten, samt ett verktyg för att spela en bluff. Aggressivt sätt kommer att tvinga tighta motståndare att lägga sig.

3-bet, 4-bet, 5-bet

3-bet - trippelhöjning. Alla dessa typer av höjningar används av spelare med premiumhänder för att bli synade. Aggression före floppen behövs för att öka potten och storleken på de potentiella vinsterna. 3-betting är också ett sätt att få dina motståndare att lägga sig utan att vänta på showdown.

Squeeze

En variant av 3-betting. Detta är en situation där en återhöjning görs efter en höjning och ett eller flera syn. Syftet med tekniken är att stjäla svett. Parametern "Squeeze" är ansvarig för statistiken för denna typ av höjning.

Preflop-höjning

Alla typer av höjningar som gjordes på första gatan av handel: Isolera, stjäl, 3-bet. Statistik för denna indikator visas i PFR-spåraren. Den visar dock inte den verkliga bilden, vilket ger en ytlig uppfattning om aktiviteten hos deltagarna i distributionen före floppen.

Mål och mål med en höjning

Att öka din insats vid rätt tidpunkt är ett effektivt sätt att påverka dina motståndares beslut. Du behöver bara korrekt beräkna storleken på höjningen, så att motståndarna är rädda för att syna och lägga sig. Små satsningar kommer att hålla motståndarna kvar i spelet och fylla potten med pengar. Denna strategi är lämplig i närvaro av premiumhänder. Om pokerspelaren planerar att bluffa måste du höja en stor summa. Storleken på insatsen bestäms av stacken.

Pot Building

Spelaren kan få sina motståndare att "betala" för att se korten som kommer att dyka upp på följande gator. Pottbyggnad är viktigt när du har en stark starthand. Med nötterna måste du höja i alla stadier, men försiktigt så att motståndarna inte lägger sig. Du måste vara den mest aggressiva på river, eftersom detta är sista steget av vadslagning. Att höja för värde i poker är ett effektivt sätt att få ut det mesta av det du har i handen.

I pot-limit och fixed-limit-spel måste du spela en stark hand med en höjning på alla stadier av handen. Om storleken på potten inte ökar gradvis, kommer det inte att vara möjligt att öka den på floden, eftersom storleken på ökningen kommer att vara mycket begränsad. I limit pokerspel är antalet höjningar begränsat, så spelaren har liten chans att öka pottens storlek. Den enda utvägen är aggression på alla gator.

Vinna potten utan showdown

Med högt eget kapital är det mer lönsamt att ta potten innan showdownen. För att slå ut motståndare innan showdown måste du erbjuda dem en hög höjning. Tighta spelare lägger sig om de inte har nötterna. Preflop är inte tillräckligt bra för alla, så motståndarna lägger sig oftare än de synar.

Vinna potten utan showdown

Förkortning av handen

Multipote är en ytterligare risk. Ett stort antal spelare vid bordet minskar chanserna att vinna. Därför måste du klippa händerna på de två första gatorna genom att tvinga dem att lägga sig. Detta är ett effektivt strategiskt drag. Det kommer att tillåta pokerspelaren att behålla värdet på handen tills de tre första gemensamma korten dyker upp på bordet.

När du får starka fickor måste du öppna med en höjning så att deltagare med papperskorgen lägger sig. Att minska antalet pokerspelare kommer att behålla det egna kapitalet på startkorten. Du kan beräkna värdet på en hand med hjälp av ett speciellt diagram:

Odds för att vinna en hand med olika kombinationer

Stjäla mörkarna eller en open-raise

Stöld av obligatoriska spel - ytterligare en källa kom. Att stjäla bör användas när det finns en lovande hand. Mottagningen innebär en aggressiv höjning från sena positioner, framför mörkarna. Diagram med matchande kort för styling:

Stjäla och återstjäla diagram

Bluffar

Det finns många sätt att bluffa. Spelare använder ofta denna teknik i check-raise-formatet. Först hoppar pokerspelaren över ett drag och förväntar sig en höjning från motståndaren. Så snart han gör det går spelaren in i budgivningen för en returhöjning. Om motståndaren inte är säker på sin hand, kommer han med en hög grad av sannolikhet att lägga sig. Bluffning hjälper dig att vinna i förlustsituationer. Tekniken kan också användas för att bygga upp svett. Detta är särskilt effektivt när du håller nötterna.

Fånga en bluff

Pokerspelare ser sina motståndare spela och analyserar statistik. Baserat på dessa indikatorer gör de antaganden i vilka situationer deras motståndare bluffar. Om din stack tillåter kan du höja tillbaka den första höjningen för att komma till showdown och se vilka kort din motståndare har.

En lyckad bluffcheck är en källa till pengar. Om Villain har en svag hand kommer han att lägga sig till en återhöjning.

Relaterade drag

Höjning är ett knepigt strategidrag. Detta är inte bara en spontan höjning, utan en fleraktionsstrategi som syftar till att uppnå ett specifikt mål: bygga upp potten, minska antalet deltagare i handen, spela en lönsam svag hand.

Checkhöjning

Detta är ett mycket starkt strategiskt drag. Används aktivt i Texas Hold'em . Check-höjning — hoppa över ett drag från den sida av en pokerspelare som lämnas ur position. Så snart en av deltagarna höjer svarar spelaren med en höjning, vilket tvingar motståndaren att lägga sig.

Styrkan med denna teknik är att pokerspelaren först använder en check för att maskera styrkan på hand. Det ger oförutsägbarhet till handeln. När allt kommer omkring ersätts svaghet av en aggressiv höjning. Din motståndare går vilse, vet inte hur han ska gå vidare, så han lägger sig.

En check-höjning i poker kan användas för att bluffa eller få värde med starka kort. Receptionen är populär bland goda stamgäster. Nybörjare bör lära sig grunderna för att börja vinna oftare.

Insatshöjning

En insats som också kan höjas när spelaren går in först. Formellt placerades en rullgardin framför honom. Men han ökade banken. Att satsa efter floppen anses inte vara en höjning. Även om mörkarna är borta.

Stjäla och återstjäla

Stjäla är en teknik för att realisera fold equity och stjäla potten på första gatan. För att använda den måste du höja i sen position: cutoff, dealern eller lilla mörken. Att stjäla är designat för att vinna obligatoriska satsningar redan före floppen. Skurkar är inte redo att syna höjningen, så de lägger sig.

Stjäla demo

Återstjäla är en form av 3-betting. Detta är en motsats till aggressorer som höjer före floppen från sen position.

Lätt 3-bet

Situationen i poker där en spelare på första gatan höjer för tredje gången i rad med svaga hålkort. Lätt 3-bet är en riskabel teknik, men bara vid första anblicken. Det gör att du kan ta banken i ett tidigt skede. Du måste använda den mot lämpliga motståndare. Lätt 3-bet är en verklig möjlighet att vinna handen med en medioker hand.

Hur man bestämmer storleken på höjningen

Höjningens storlek måste bestämmas med hänsyn till stapeln. Storleken på höjningen beror också på de mål spelaren strävar efter.

Mål Åtgärder
Bygg pottenOm spelaren har en stark hand, då måste han öka potten. I sådana situationer är det olönsamt för motståndare att lägga sig på de första gatorna. Höjningsstorleken ska vara bekväm att syna. En all-in kommer att tvinga motståndare att lägga sig. Därför är det bättre att göra en liten ökning. Du kan gå all-in på rivern när din motståndare redan har investerat tillräckligt med marker i potten och det skulle vara olönsamt för honom att lägga sig.
Minskning av deltagare i handen Höjningsstorleken ska vara hög. Motståndare lägger sig om det är ogynnsamt att syna på underodds.

Du kan inte tvinga en motståndare att lägga sig om de har en stor stack. Call kommer inte att ändra maktbalansen. Villain kommer att ta en risk för att se korten vid showdown.

Bedöma situationen: hand, motståndare, position

Höjning från sen position är det bästa alternativet. Om alla motståndare checkade på floppen kan du lägga in en höjning. Det finns få chanser att göra en stark kombination på denna gata. Därför kommer de flesta deltagare att välja att lägga sig. Det är möjligt att höja även med en svag hand, men det är värt att ta hänsyn till hur motståndarna spelar: lösa spelare lägger sig även med medelstora kort, och proffs kommer att syna. Ta inga risker. De lägger sig på floppen om någon höjer. Sådana motståndare stöts bort av pottodds. Om insatsen är för hög och potten är liten kommer de att vägra syna. Detta är ett effektivt sätt att tjäna pengar även med en svag hand. Det viktigaste är att inte upprepa dig själv så att motståndarna inte läser spelsättet.

Redovisning av motståndarens pottodds efter en höjning

Täta motståndare tar inga risker. De lägger sig på floppen om någon höjer. Sådana motståndare stöts bort av pottodds. Om insatsen är för hög och potten är liten kommer de att vägra syna. Detta är ett effektivt sätt att tjäna pengar även med en svag hand. Det viktigaste är att inte upprepa dig själv så att motståndarna inte läser spelsättet.

Optimal insatsstorlek

Beräkningar görs individuellt för varje situation. Du måste ta hänsyn till mål, styrelsestruktur, pottodds, position och andra faktorer. Oftast bestäms den optimala insatsstorleken för en höjning av följande formel:

3 * (motståndarens insats) + pottstorlek före motståndarens insats

Det är svårare att beräkna höjningsstorleken när man spelar mot flera motståndare. Om det finns 3 spelare kvar vid bordet, bör du erbjuda 2:1 pottodds.

Praktiska exempel

Du bör höja före floppen med svaga hålkort. Det är inte nödvändigt att gå all-in, men storleken på höjningen måste vara hög så att motståndarna inte kan syna den. Detta är den grundläggande bluffstrategin. Det gör att du kan ta potten med en svag hand i de tidiga stadierna av spelet.

Om startern är stark är det vettigt att bygga potten. För att inte skrämma motståndare måste du syna alla höjningar och göra små höjningar före floppen och floppen. Potten kommer att öka på turn. På den här gatan kan du börja agera mer aggressivt. Motståndare har spenderat pengar, så de kommer att försöka gå till showdown.

Mikhail Makrushin Författare till poker skol- och rumsrecensioner
Hej till alla pokercasinobonus.se-gäster. Jag skriver informationstexter, recensioner, betyg och teoriartiklar för sajten.
Sveta Svetarik Dryga Expert
Jag spelar poker professionellt och diskuterar det på streams med de som stöttar mig. Jag hjälper pokercasinobonus.se att publicera användbara och intressanta artiklar om poker.