Nyligen fick rummet PokerMatch dagliga klagomål om orättvis användning av funktionen "frånkopplingsskydd" » i kontanter spel.

I stora händer avbryter vissa oärliga spelare sin internetanslutning för att aktivera den här funktionen och få en gratis showdown. PokerMatch noterade att de fördömer sådana handlingar, eftersom de går emot sportprinciper och skadar atmosfären i pokerrummet.

PokerMatch har beslutat att inaktivera denna funktion på alla kontantbord från och med den 21 september. Ändringar kommer att träda i kraft efter att alla spelbord stängts vid tidpunkten för tillkännagivandet. Vid bord där ingen har spelat har lösningen redan implementerats.

Nu, om internetanslutningen bryts vid bordet, kommer standardtidsbanken att slås på, varefter den frånkopplade spelarens kort kommer att slås på lägger sig, och spelaren kommer att förlora handen .

Detta är inte den enda innovationen i rummet på sistone — ganska nyligen tillkännagav PokerMatch införandet av ett förbättrat VIP-system , som träder i kraft den 1 oktober. Det nya VIP-systemet kommer att introducera åtta statusar istället för de tidigare sju, och den maximala möjliga rakebacken kommer att vara 40%.