Sveriges finansminister Oleksandr Danilyuk vid den senaste presskonferensen han tog upp frågan om legalisering av hasardspel i landet, rapporterar UNN.

Han konstaterade att lagen om deras legalisering inom en snar framtid är en av ministeriets huvudprioriteringar. I synnerhet sa han:

Vi vill inte bara observera de processer som pågår inom detta område, regeringen måste och kan ta verkliga åtgärder för att reglera spelmarknaden.
Under hösten skrev vi om att Sveriges riksåklagare — Yury Lutsenko och ställföreträdaren för Verkhovna Rada — Borislav Bereza som lade fram ett lagstiftningsinitiativ i denna fråga. Dessutom har finansministeriet redan inkluderat intäkter från försäljning av lotterilicenser i nästa års budget. выступивший с законодательной инициативой по этому вопросу. К тому же министерство финансов уже включило в бюджет на следующий год доходы от продажи лицензий на проведение лотерей.
Men även förra året talade många om behovet av att legalisera spel i Sverige, men då dessa processer gick inte vidare och 2017 är nästan över nu. Hur realistiska dessa avsikter kommer att bli under 2018 är inte heller helt klart.
Det finns en lobby i Verkhovna Rada som anser att alla dessa initiativ är korrupta och är inriktade på specifika individers intressen.