Vi har redan skrivit о том, что в ноябре в Киеве пройдет Svenska spelande Summit (Ukrainskt spelmöte). Nyligen tillkännagav EEG Events, som anordnar detta toppmöte, namnen på de två huvudtalarna.

De kommer att vara två europeiska experter som har arbetat i spelbranschen under lång tid och har lång erfarenhet av deras länder — Bogdan Koman , verkställande direktör för Rombet, och Zoran Puhak , koordinator för Association of Gaming Providers of Serbien.

Bogdan Koman работает в одной из крупнейших румынских игровых корпораций объединяющих двенадцать фирм работающих на местном рынке казино и спортивных ставок. Отвечает за несколько проектов по развитию геймблинга в Румынии.

Zoran Puhak , är en regelbunden deltagare i EEG Events . I fem år arbetade han som journalist och redaktör för olika publikationer dedikerade till spelmarknaden. Nu, förutom att arbeta i föreningen, innehar han posten som biträdande marknadsdirektör och PR-chef för Mozzart (en online bookmaker verksam på Balkanhalvön).

toppmötet anser att den stora praktiska erfarenheten av talare kommer att hjälpa dem att bättre avslöja ämnet för toppmötet och svara på alla frågor. занимающаяся проведением саммита считает, что большой практический опыт спикеров поможет им полнее раскрыть тему саммита и ответить на все вопросы.