David Baazovs advokater har äntligen fått vad de ville ha under de senaste två åren. Mitt på våren berättade vi för dig om hur rättegången mot Amayas tidigare vd fortskrider. Sedan uppnådde hans team, precis som i slutet av 2017, bara uppskjutandet av målet.

Och igår avslutades den nya, tredje i ordningen, sessionen med följande beslut av domare Salvatore Maschia - att avskriva ärendet. Förutom Baazov utvidgades denna dom även till hans medarbetare Benjamin Ahdot och Yoel Altman, som påstås ha hjälpt honom att gömma olagligt mottagna pengar.

Anledningen till att avsluta ärendet är nästan densamma som vid det andra mötet sköts upp. Otillfredsställande tillvägagångssätt för urval av bevis och arbete med material från huvudåklagaren - regulatorn av värdepappersmarknaden (AMF) i delstaten Quebec. Baazovs advokater klandrade också de anställda i denna organisation för att ha brutit mot sekretessen för vissa papper, jonglerat med fakta för att passa de nödvändiga slutsatserna och fullständigt kaos i materialet som tillhandahållits av åklagaren.

Domaren ansåg att detta var tillräckligt för att stoppa förfarandet, och inte levde upp till förväntningarna från AMF-advokaten Genevieve Renier, som hoppades att de skulle få mer tid på sig att rätta till felen, eftersom avstängningen av ärendet skulle vara den mest "drakoniska åtgärden" i en sådan situation.

Baazov kommenterade inte ett sådant slutförande av ärendet om honom och sa bara att han var nöjd.