16 april, betaversionen av HTML5-klienten PokerMatch har fått viktiga uppdateringar som kommer att göra spelet jämnt bekvämare vid bord av alla format. I synnerhet påverkade ändringarna de visuella komponenterna.

Förbättrad budreglage. Nu är det bekvämt att styra den med en hand, både i vertikalt och horisontellt läge på smarttelefonen. På skjutreglaget finns nu knappar för snabbsatsningar: 1/2 pott, 3/4 pott, pott, all-in.

Spelartimern finns nu på åtgärdsknappen som kommer att göras för spelare om han missar din tur.

Uppdaterad timer

Multibordsspel har blivit ännu bekvämare. När du använder en smartphone i horisontellt läge är bordsbrytaren placerad längst ner. Och om smarttelefonen är i horisontellt läge kommer tabellerna att visas tillsammans till vänster. Förutom att visa borden och rörelsetiden, kommer spelarens kort också att visas där, vilket gör att du kan spela vid flera bord mycket mer produktivt.

Byt bord

Två nya knappar har lagts till: återköp marker och stäng bordet. Knappen för återköp av marker finns i det övre vänstra hörnet, och du kan stänga bordet med knappen i det övre högra hörnet.

Dessutom visas teckensnitt, grafisk visning av bordet och andra trevliga alternativ har förbättrats avsevärt. Betaversionen är tillgänglig på iOS- och Android-smarttelefoner.