För lite mindre än en månad sedan tvingades The Stars Group till emission och försäljning ytterligare aktier på börsen för att säkra övertagandet av det brittiska spelbolaget Sky Betting & Gaming (SB&G).

UK Competition Authority (Briti) sh Competition and Markets Authority - CMA) beslutade att studera detta köp mer i detalj. Medan experter från regeringen kommer att avgöra hur lagligt detta övertagande är och om det kommer att skada spelarna, avbryts allt arbete med det slutliga slutförandet av transaktionen. Samtidigt är anställda i båda företagen förbjudna att ens bara kommunicera under verifieringen:

“Stars Group och Sky Betting & Gaming är officiellt förbjudna att överföra någon kommersiell information, all information av en konfidentiell eller proprietär karaktär tills vi fattar ett slutgiltigt beslut om affären.”

I The Stars Groups ledning orsakade detta händelseförlopp ingen panik. CMA-åtgärder kallas en rutinprocess genom vilken dussintals företag går igenom. Rafi Ashkenazi, VD för innehavet, sa att de skulle fortsätta att samarbeta med de brittiska myndigheterna fram till det slutliga beslutet om affären.

Experter tror att ett annat spelbolag, GVC Holdings, kan ligga bakom agerandet av antimonopolisterna. Förra året köpte hon det brittiska företagetLadbrokes Coraloch vill inte stärka The Stars Groups position på denna marknad.

CMA:s arbete skulle kunna senaste flera månader. Tydligen är planerna på att slutföra affären mellan Stars Group och Sky Betting i slutet av sommaren 2018 inte längre avsedda att gå i uppfyllelse.